Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

Εκπαίδευση Ζωής από το 1959

Τ.210 49.50.006 | Κιν.6934688424

IT Skills Standard


Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT Skills απευθύνονται σε κάθε είδους υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος. Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ είναι ιδανικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Το σχολείο μας , έχει εντάξει στο μάθημα της πληροφορικής και τις 7 τεχνολογικές ενότητες που καλύπτουν τις σημαντικότερες εφαρμογές των υπολογιστών. Κάθε μαθητής του σχολείου μας , που θέλει να αποκτήσει το δίπλωμα αυτό, προμηθεύεται από το εξεταστικό κέντρο μία Κάρτα Δεξιοτήτων, στην οποία αναγράφονται και οι 7 ενότητες. Μετά την επιτυχή εξέταση σε κάθε ενότητα, συμπληρώνεται αντίστοιχα η Κάρτα Δεξιοτήτων.

Για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και των 7 ενοτήτων, oι οποίες μπορούν να δοθούν με οποιαδήποτε σειρά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο των Εκπαιδευτηρίων μας :

  • Βασικές Έννοιες της ΠληροφορικήςΧρήση Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Λογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες

Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου (pdf)