Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

Εκπαίδευση Ζωής από το 1959

Τ.210 49.50.006 | Κιν.6934688424

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (e-twinning)

Εδώ και χρόνια , είμαστε ενεργά μέλη της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης, μέσω του “e-twinning”, πρόγραμμα της Ε.Ε για τα σχολεία της Ευρώπης. Δείτε τα “label” που μας έχουν δοθεί από τις ανάλογες Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης των χωρών που συνεργαστήκαμε.

A be ba blom and the game goes on (pdf)

Α puzzle of europe (pdf)

Celebrate with cards (pdf)

Ecriture d histoires a deux mains (pdf)

My Friend Is Real Friend (pdf)

The importance of first aid (pdf)

Traditional Books in English and French Lessons (pdf)Διαθεματικά Προγράμματα

Από το 2009-2010 το σχολείο είναι μέλος του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας . Ένα 3ετές πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη σχολική τάξη.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2011 (pdf)