Νηπιαγωγείο & Προνήπιο

 

 
 
 
 
Το πρόγραμμα σπουδών στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Μακρυγιάννη είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτισμένο με νέες τεχνολογίες, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μοντέλα διδασκαλίας. Η γνωσιακή και κοινωνική εκπαίδευση κατακτούνται μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων, βιωματική μάθηση, πράσινη εκπαίδευση , υπαίθρια τάξη.

Στόχος η ανάπτυξη της πολύπλοκης προσωπικότητας του παιδιού και η καλλιέργεια των πολλαπλών νοημοσύνων του Gardner. Οι εκδόσεις των Εκπαιδευτηρίων Μακρυγιάννη για την κατάκτηση των γραμμάτων, των αριθμών, της διαθεματικής προσέγγισης αλλά και τα πρωτοπόρα scratch- books βοηθούν το κάθε νήπιο εξατομικευμένα να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του και να ενταχθεί αβίαστα και ομαλά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα τα Εκπαιδευτήρια Μακρυγιάννη προσδοκούν τη δημιουργική έκφραση και ενασχόληση των παιδιών μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης όπως μουσική, εικαστικά, θεατρική και φυσική αγωγή. Τέλος, στη σχολική μας κοινότητα τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος .
 
 
 
Νηπιαγωγείο & Προνήπιο - Εκπαιδευτήρια  Μακρυγιάννη - Κορυδαλλός
 
Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή μιας συγκεκριμένης επιστημονικής ομάδας από παιδαγωγούς, δασκάλους εικαστικής και φυσικής αγωγής και ψυχολόγο.

Οι παραπάνω στόχοι δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα παρά μόνο με την ενεργή συμμετοχή των γονέων, του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και τη βαθιά αγάπη και σεβασμό για το παιδί και διάθεση για επικοινωνία μαζί του.